Santa Isabel 2014 (menú galeria)
Avui celebrarem Santa Isabel d'Hongria, patrona del Col·legi. És una jornada en la qual tots els alumnes participen en activitats especials: esportives, concursos, tallers i, especialment, acció social. Treballant amb els alumnes les accions solidàries busquem imitar i aprendre del testimoni de caritat cristiana de Santa Isabel i, seguint el seu exemple, cada any es fa una gran recol·lecta d'aliments i s'atén a les persones més desfavorides de les nostres comunitats. Tot l'alumnat (des d'Infantil fins a Batxillerat) està agrupat en les 4 aliances (vermella, groga, verda i blava), i cadascuna intenta créixer en la virtut del seu patró: ESFORÇ, OBEDIÈNCIA, SINCERITAT I AMISTAT. Com ens ha dit el nostre director aquest matí, totes les aliances s'integren en aquest gran dia de convivència de la família RMSI.