Confirmacions 2005 (menú galeria)
Selecció de fotografies de les confirmacions 2005. Poden fer clic a sobre de elles per ampliar-les.
 
Mons. Lluís presideix la Missa Alguns dels confirmats La unció amb l Màxim amb el seu padría Confirmació de Màxim Oració dels fidels Consagració Comunió Tots reben una creu Mons. Lluís Sistach Un grup de confirmats Anna, Màxim i Sasha Marc reb la unció Escoltant l A l Donant la benvinguda a Monsenyor El P. Joaquim acompanya al Bisbe Monsenyor dirigeix unes paraules Ingrés de la Missa Invocació a l Renovació de les promeses bautismals